BENJ

مدل فرش از پوست حیوانات

برطرف کردن شکستگی فرش و علت به وجود آمدن آن

علت شکستگی فرش ماشینی. غیر اصولی جمع کردن فرش های تراکم بالای ماشینی سبب شکستگی آن‌ها میشود. اگر فرش را به روش تا کردن جمع کنید سبب ایجاد شکستگی و آسیب جدی به فرش ماشینی می گردد. البته فرشهای …

برچسب‌ها: